Công trình xây lắp điện

Thi công đường điện cao áp và xây lắp mới trạm biến áp III – 630KVA tại Hớn Quản – Bình Phước